מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » יום הזיכרון

בדרכי אביתר" מפגש ושיחה עם ינון תורג'מן, אחיו של תלמיד הישיבה הצנחן, אביתר משה תורג'מן הי"ד

ע"י: ר' ינון תורגמן