מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » יום הזיכרון

דמויות מבית העלמין הצבאי בהר הזיתים- הרב גדי שלוין

ע"י: הרב גדי שלוין