מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » יום העצמאות

שיחות בענייני יום העצמאות: הרב יואל רוזנברג, הרב אהרן מורה, הרב אבנר ששר, ראש הישיבה, הרב יגאל חבשוש

ע"י: כללי