מאגר תורני

מבית מדרשינו » כללי » אזכרות

אזכרה במלאות שנתיים להסתלקותו של מו"ר הרב ח"י הדרי זצ"ל- ישיבת הכותל, י' אייר תש"פ

ע"י: כללי