מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » פסח שני

פסח שני - התפרצות מבוקרת - בדרכו של מו"ר הרב הדרי זצ"ל - הרב נעם לייקח (שודר ביב' אייר)

ע"י: הרב נעם לייקח