מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » ספירת העומר

ההדרגה בין פסח לשבועות - היחס הנכן לזמן - ע"פ שיעורי מו"ר הרב הדרי זצ"ל - הרב נעם לייקח

ע"י: הרב נעם לייקח