מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » שבת

דבר הלכה - שתיית מים בשבת בבוקר - הרב ארי קוטלר

ע"י: הרב ארי קוטלר