מאגר תורני

מבית מדרשינו » כללי » שיחות פתיחה

שידור חי - שיחת פתיחת זמן קיץ בקפסולות בישיבה בשעה טובה- מו"ר ראש הישיבה מהיכל ישיבת הכותל

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר