מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » שבועות

ברכת הרב שלמה עמאר שליט"א - הרב הראשי הספרדי של ירושלים לקראת פרויקט ויחן הבינ"ל בר"ח סיוון.

ע"י: הרב שלמה עמאר