מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » יום ירושלים

"בתוככי ירושלים" - הרובע היהודי - הרב טוביה ליפשיץ - יום ירושלים תש"פ בישיבת הכותל

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ