מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » יום ירושלים

הרב אבנר ששר - "בתוכך ירושלים" - ירושלים עיר מלוכה - יום ירושלים תש"פ בישיבת הכותל

ע"י: הרב אבנר ששר