מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » שבועות

שידור חי - שלושת ימי ההגבלה וההכנה לחג מתן תורה - הרב טוביה ליפשיץ מהיכל ישיבת הכותל

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ