מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » שבועות

שידור חי - שיחה של שלושת ימי ההגבלה וההכנה לחג מתן תורה - הרב רוני קלופשטוק מהיכל ישיבת הכותל

ע"י: הרב רוני קלופשטוק