מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » יום ירושלים

הרב חיים סבתו - יום ירושלים תש"פ בישיבת הכותל

ע"י: הרב חיים סבתו