מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » יום ירושלים

הרב חיים דרוקמן - יום ירושלים תש"פ בישיבת הכותל

ע"י: הרב חיים דרוקמן