מאגר תורני

מבית מדרשינו » כללי » אזכרות

לימוד ואזכרה לע"נ הנופלים בקרב סולטן יעקב במלאות 38 שנים

ע"י: כללי