מאגר תורני

מבית מדרשינו » גמרא » ברכות

שידור חי - הרב הראשי לישראל הרב יצחק יוסף שליט"א מהיכל ישיבת הכותל

ע"י: הרב יצחק יוסף