מאגר תורני

מבית מדרשינו » גמרא » ברכות

שיעור עיון בברכות מפי הראשל"צ הרב הראשי הרב יצחק יוסף שליט"א

ע"י: הרב יצחק יוסף