מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » בין המיצרים

הרב שלמה אבינר מדבר בשבח ירושלים | פרוייקט אהבת ישראל - בניין עולם באהבת חינם | מבית ישיבת הכותל

ע"י: הרב שלמה אבינר