מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » בין המיצרים

ח"כ אופיר סופר מזמין אתכם להשתתף בפרוייקט אהבת ישראל מבית ישיבת הכותל

ע"י: ח"כ אופיר סופר