מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » דברים

"כי יהיה בך! אביון..." - אתה זקוק לעני יותר ממה שהוא זקוק לך...! - לשבת מברכים אלול - הרב יגאל חבשוש

ע"י: הרב יגאל חבשוש