מאגר תורני

מבית מדרשינו » כללי » קורונה

שיחת ראש הישיבה לקראת הסגר - המשך התנהלות בישיבה

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר