מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » יום הכיפורים

יום עיון לחיילי ישיבת הכותל לקראת יום הכיפורים

ע"י: כללי