מאגר תורני

מבית מדרשינו » כללי » קורונה

מפגש ושו"ת עם ראש הישיבה לקראת חג הסוכות

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר