מאגר תורני

מבית מדרשינו » גמרא » בבא מציעא

שיעור באגדות חז"ל - פרק שביעי במסכת בבא מציעא - הרב טוביה ליפשיץ - מוצש"ק לך-לך

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ