מאגר תורני

מבית מדרשינו » כללי » מסיבת עלייה

מסיבת עלייה תשפ"א לכבוד בוגרי ותלמידי הישיבה שעלו בשנה האחרונה לארץ | ערש"ק וירא תשפ"א

ע"י: כללי