מאגר תורני

מבית מדרשינו » נביאים וכתובים » מלכים

משפט שלמה | שיעור בתנ"ך מפי הרב אברהם ריבלין שליט"א

ע"י: הרב אברהם ריבלין