מאגר תורני

מבית מדרשינו » אירועים מיוחדים » הכנסת ספר תורה

הכנסת ספר תורה להיכל ישיבת הכותל- לכבוד מוריה פרץ שי- אייל פרץ יזמות ונדל"ן- י"ד בכסלו תשפ"א

ע"י: כללי