מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » בראשית

"וירא יעקב", איפה הביטחון בה'? - לפרשת וישלח - הרב יגאל חבשוש מהכותל המערבי

ע"י: הרב יגאל חבשוש