מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » בראשית

מיעקב למדנו כי ה'משבר מביא למבשר' - פרשת וישלח - הרב יגאל חבשוש

ע"י: הרב יגאל חבשוש