מאגר תורני

מבית מדרשינו » גמרא » בבא מציעא

אגדות חז"ל בבא מציעא | היופי והשפעתו (א) | הרב טוביה ליפשיץ | מוצש"ק ויגש

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ