מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » שמות

כשפים במצרים | פרשת וארא תשפ"א | הרב אברהם ריבלין

ע"י: הרב אברהם ריבלין