מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » שמות

הצפרדע הגדולה! - לפרשת וארא - הרב יגאל חבשוש מהכותל המערבי

ע"י: הרב יגאל חבשוש