מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » ט"ו בשבט

טיש התוועדות ט"ו בשבט ישיבת הכותל תשפ"א

ע"י: כללי