מאגר תורני

מבית מדרשינו » גמרא » בבא מציעא

אגדות חז"ל בבא מציעא | היופי והשפעתו (ב) | הרב טוביה ליפשיץ | מוצש"ק משפטים-שקלים

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ