מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » פורים

שיעור בהלכות פורים משולש - מו"ר ראש הישיבה

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר