מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » פורים

שידור חי מהיכל ישיבת הכותל | קריאת מגילת אסתר | יום פורים תשפ"א

ע"י: כללי