מאגר תורני

מבית מדרשינו » כללי » לקראת בחירות

שיחה -הרב חיים דרוקמן שליט"א

ע"י: הרב חיים דרוקמן