מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » פסח

ודורש מ"ארמי אובד אבי" עד שיגמור את הפרשה כולה - שיעור על הגדה של פסח - הרב טוביה ליפשיץ

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ