מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » שביעי של פסח

נס קריעת ים סוף - לשביעי של פסח - הרב יגאל חבשוש מהכותל המערבי

ע"י: הרב יגאל חבשוש