מאגר תורני

מבית מדרשינו » כללי » אזכרות

אזכרה למו"ר הרב ח"י הדרי זצ"ל במלאת שלוש שנים להסתלקותו- יום חמישי, י' באייר תשפ"א- היכל ישיבת הכתל

ע"י: כללי