מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » יום ירושלים

פרקי הודיה ותפילת ערבית חגיגית | כעיר שחוברה לה יחדיו | יום ירושלים בישיבת הכותל

ע"י: כללי