מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » יום ירושלים

לילה של תורה והתוועדות לכבודה של ירושלים | כעיר שחוברה לה יחדיו | יום ירושלים בישיבת הכותל

ע"י: כללי