מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » יום ירושלים

שידור חי מתפילת ישיבות ההסדר בכותל המערבי - יום ירושלים תשפ"א

ע"י: כללי