מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » יום ירושלים

שיעורים בבית המדרש | כעיר שחוברה לה יחדיו | יום ירושלים של תורה בישיבת הכותל

ע"י: כללי