מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » יום ירושלים

שיעור מפי הרב צבי קוסטינר | יום ירושלים של תורה בישיבת הכותל

ע"י: הרב צבי קוסטינר