מאגר תורני

מבית מדרשינו » כללי » אזכרות

אזכרת 39 שנה לקרב 'סולטן יעקב'

ע"י: כללי