מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » במדבר

קנאות ממקום של אהבה וחסד- אורות מהכותל- יסודות אמונה לפרשת פנחס

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר