מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » לבניינה של תורה

התמדה בתורה בימי בין הזמנים | לבניינה של תורה חלק שצ"ח

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר