מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » לבניינה של תורה

אבילות ימי בין המיצרים | לבניינה של תורה חלק שצ"ט

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר